Neo Humanisme NL

Neo Humanism Neurowetenschap

wat weten we en wat verwachten we?

Prof. Peter Dedeyn

Sam Dillemans - Tentoonstellingsruimte

NEO HUMANISM

Mijn dochter was schoolmoe. Ze zat in de derde graad ASO, 5e middelbaar wetenschappen.

Zoals zovelen van haar leeftijd sleurde ze zich door de bergen leerstof, de taken, de hoge verwachtingen en de grillen van haar eigen pubertijd.

Haar school huldigde trots het watervalsysteem. Alleen de ‚besten’ raakten door de selectie. De ‚kneusjes’ in typische vakken zoals wiskunde of fysica kregen tot kerstmis een ‚kans’ om te remediëren door nog maar eens extra taken en extra bijlessen op te nemen om dan uiteindelijk in juni de boodschap te krijgen dat er voor hen geen plaats meer was op deze ‚elite’ school.

Neo Humanism Rituelen bij niet religieuze plechtigheden

 

Ilse Rotsaert

Een plechtigheid staat bol van inspiratie, hoop, verbinding, samenzijn en

geeft jou met hart en ziel de plaats die jij mag hebben, de plaats die jij verdient,

te midden van je geliefden en diegenen die oprecht betrokken zijn.   

Op die manier wordt jouw leven, jouw zijn,

met kracht bevestigd door de groep. 

Individu en gemeenschap gaan de weg

van warm-aanvaardende verbondenheid.


Neo Humanism Recht op waardig sterven

Euthanasie : een overzicht

Prof. Wim Distelmans

in te vullen

Neo Humanism gevangenissen : de nieuwe alternatieven

Essay on justice and punishment

Sonja Snacken

in te vullen

Topics

 •  Vrijheid van meningsuiting
 •  Vrijheid van geloof en ongeloof
 •  Seculiere waarden in de samenleving
 •  Scheiding van Kerk en staat
 •  Ecologie
 •  Informatie en ethiek
 •  Economie en ethiek
 •  Politiek en ethiek
 •  Wetenschap en ethiek
 •  Kunst
 •  Altruisme en verdraagzaamheid
 •  Geweld, repressie en oorlog
 • Gelijke rechten Man Vrouw
 • Gelijke rechten voor holebis
 • Waardig levenseide
 • Dieren rechten
 • Transhumanisme: gevaar of bevrijding?
 • Meer

in te vullen

Neo Humanism Niet religieuze rituelen

een  bedenking over de noodzaak van rituelen

Magali de Jonghe

in te vullen

Neo Humanism  Radicale gedachtengoed

Deradicalisation  and related topics

Christophe Busch

in te vullen

Neo Humanism Wetenschap en ethiek

wat zijn de grenzen ?

Prof. Jean Paul Van Bendegem

in te vullen

Neo Humanism Psychiatrie en behandeling van morgen

Importance of a correct approach by the  mental health care staff

Dr. Bea Verbeeck

in te vullen

Neo Humanism Scheiding van Kerk en Staat

belangrijkheid van een neutrale staatsorgaan

Jurgen Slembrouck

Neo Humanism Onderricht voor een meer evenwichtige maatschappij.

Essay over een ander aanpak in het onderwijs

Marrieke Höfte

in te vullen