Missie NL

Sam Dillemans - Tentoonstellingsruimte

Mission


 •  Vrijheid van meningsuiting
 •  Vrijheid van geloof en ongeloof
 •  Seculiere waarden in de samenleving
 •  Scheiding van Kerk en staat
 •  Ecologie
 •  Informatie en ethiek
 •  Economie en ethiek
 •  Politiek en ethiek
 •  Wetenschap en ethiek
 •  Kunst
 •  Altruisme en verdraagzaamheid
 •  Geweld, repressie en oorlog
 • Gelijke rechten Man Vrouw
 • Gelijke rechten voor holebis
 • Waardig levenseide
 • Dieren rechten
 • Transhumanisme - droom of gevaar?
 • Meer

Guy Kleinblatt - Codex Humanum

Intelligentie is de eigenschap  die zorgt dat men zich aanpast aan verandering -Stephen Hawking


   

 

Als je een droom hebt, zie dat het groot genoeg is:  zo zal je het nooit uit het zicht verliezen.


Telkens als ik naar het nieuws kijk, huiver ik. De Mens is duidelijk het meest creatieve wezen op aarde, soms constructief maar vooral ook destructief. De geschiedenis analyseren heeft helemaal niet het effect dat men zou verwachten: de mensen herhalen hun domme fouten telkens opnieuw. We hebben de eigenschap te leven alsof de aarde ons eigendom is i.p.v. onze verantwoordelijkheid alsof ze zou stoppen met draaien bij onze eigen dood. Onze voruitstrevende kennis, onze wetenschappelijke vorderingen lijken niet genoeg als 'eye opener' als het gaat  om ons menselijk gedrag.   

 Neo-Humanisme, in zijn hedendaagse vorm, is voor mij de enige aanvaardbare alternatief als men iet of wat hoop willen schenken aan de komende generaties. Dit project Codex Humanum is een sprankelten licht tedehet duisternis en ik hoop in een niet te verre toekomst dat het kan bijdragen tot een ietwat harmonieuze samenleving i.p.v. een basale overleving desondanks de duidelijke neiging tot zelfdestructie. Ik hoop dat we zullen tonen dat we capabel zijn een leefbare harmonieus habitat  te creëren, met een waaier van regels die de menselijke waardigheid en wederzijds respect gaan bevorderen.  Codex Humanum, het gereedschap voor een humanere samenleving.


- Guy Kleinblatt 

Humanism 1.02

Update soon!


Magali de Jonghe - Codex Humanum

Het humanisme steunt op krachtige waarden die nodig zijn om een bloeiende maatschappij te garanderen waarin er een plek is voor iedereen!.   

 

Humanism 1.02

For all!


The world is a dangerous place to live in, not because of the people who are evil but because of the people who don’t do anything about it. 


- Albert Einstein

Someone said once that Love is a verb:   we ought to continuously be practicing it, otherwise it could vanish like snow in the sun. I do believe that Freedom is a verb too. What better place than in schools, where research and transmitting knowledge is the main mission,  should we further explore new  paths for a better free society? For this matter, we  humanists, have a  crucial part to play.


- Guy Kleinblatt

Kijk naar de ander en zie jezelf.


 


We leven op een bijzondere plek, een fantastische wereld, vol schoonheid en mogelijkheden!

Maar nog steeds niet voor iedereen…

We staan voor verschillende uitdagingen, vandaag én morgen. We kunnen en mogen niet passief toekijken maar we moeten nu handelen!

Laten we geen verdeeldheid creëren door onze onderlinge verschillen als tegenstellingen te zien. We zijn allen in de eerste plaats MENS. We zijn allen zoekende mensen om ons leven op een waardige, mooie en zinvolle manier vorm te geven. Laten we net het verschil in talent, inzicht en kennis als een constructieve kracht beschouwen. Onze diversiteit is onze kracht!

Als overtuigd humanist ijver ik voor het recht voor eenieder om het leven naar eigen believen in te vullen en dit in alle mogelijke aspecten van het leven. Vanuit dezelfde overtuiging vind ik het eveneens een morele plicht en verantwoordelijkheid om blijvend te ijveren dat dit recht dan ook voor iedereen geldt.

Inbreuken hierop kunnen niet getolereerd worden. Verdeeldheid, haat en onverdraagzaamheid kunnen geen plaats krijgen in onze maatschappij.

Ik geloof stellig dat we hierin kunnen slagen wanneer we de juiste lessen trekken uit onze geschiedenis, wanneer we kritisch durven kijken naar de uitdagingen waarvoor we staan. Dat we de pijnpunten durven benoemen, onze verantwoordelijkheden nemen en er naar handelen. Dit vanuit een respect voor de aarde, onze globale samenleving en de mens. Vanuit de positieve idee dat we de kracht en de wijsheid hebben om het goede te doen!

Het humanisme steunt op krachtige waarden die nodig zijn om een bloeiende maatschappij te garanderen waarin er een plek is voor iedereen!
- Magali de Jonghe